Lịch sử sửa đổi của “Bách Khoa Toàn Thư Việt:Giới thiệu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • hiệntrước 09:03, ngày 23 tháng 12 năm 2021Admin thảo luận đóng góp 41.048 byte +41.048 Tạo trang mới với nội dung “==Khái quát Hướng dẫn Biên soạn== Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt được tổ chức biên soạn khoảng 70 ngành khoa học, chia thành 36 Ban biên soạn chuyên ngành (các Quyển). Giai đoạn 1, biên soạn khoảng 60.000 mục từ; Giai đoạn 2, tổng hợp các mục từ sắp xếp theo thứ tự ABC để xuất bản. *Quyển 1. Toán học, Cơ học *Quyển 2. Vật lý học, Thiên v…”